Recruitment

Position
Quantity
Time
SENIOR ARCHITECT
1
02/04/2021

Salary Range: Negotiation as per candidate experience.

Work location:  Hồ Chí Minh.

Email receive applications: hr@vogiacorp.vn / johnny@vogiacorp.vn.

JOB DESCRIPTION

 • Direct involve in the concept design phases and client’s presentations.
 • Schedule projects and assign individual responsibilities within design team members. Check timely delivery.
 • Review deliverables prepared by team, revise where necessary and present to director before passing to client
 • Attend meetings with clients and other involved consultants
 • Ensure project documents are complete, up-to-date, and recorded appropriately
 • Facilitates team and client meetings effectively on design options and material selection
 • Hold regular status meeting with project team
 • Keep project team well informed of project requirement changes, code compliance issues as well as client’s requests
 • Complies with and enforce standard policies and procedures
 • Motivates team to work together in an efficient manner

REQUIREMENTS

 • Graduated from University, major in Architecture or similar
 • Very Good at English Command
 • Familiar with AutoCad, Revit, Sketch-up, 3D max, Photoshop, Excel, Word
 • Min 3 years of working experience in international architectural company is preferred
 • Concept Design Ability is preferred
 • Ambitious, sense for international style architecture
 • Good manner for client’s meeting/ presentations

Term of Employment & Benefits

 • Full time or negotiable.
 • Salary commensurate with experience.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP GENERAL ACCOUNTANT
1
29/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận (Từ 10 triệu – 15 triệu)

Địa điểm làm việc:  Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc:  Từ thứ 2 đến thứ 6

Email nhận hồ sơ ứng tuyển:hr@vogiacorp.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế Công Ty, lập quyết toán thuế công ty;
 • Theo dõi công nợ, quản lý công nợ.;
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
 • Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc Công Ty hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;;
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
 • Các công việc chuyên môn khác theo phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Ứng viên có kinh nghiệm (từ 2 năm)
 • Tốt nghiệp hoặc đào tạo chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
 • Hiểu biết về luật thuế, kế toán, Bảo hiểm xã hội, Kế toán và luật liên quan khác

Chế độ đãi ngộ:

 • Lương thỏa thuận cạnh tranh, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm.
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
1
29/03/2021

Mức lương – Salary Range: 15 - 22 TRIỆU

Địa điểm làm việcwork location:  Hồ Chí Minh

Email nhận hồ sơ ứng tuyển – Email receive applications: hr@vogiacorp.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION

 • Theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình thu chi.
 • Theo dõi dòng tiền, tính toán đề xuất luân chuyển dòng tiền để tạo hiệu quả.
 • Tiếp nhận, đánh giá các đề xuất, giải pháp, báo cáo liên quan đến tài chính, đầu tư từ các phòng ban, trình P.TGD phê duyệt.
 • Tham gia lập, triển khai thực hiện kế hoạch, định hướng phát triển Công ty liên quan đến tài chính.
 • Làm việc với Ngân hàng, các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.
 • Thực hiện các yêu cầu khác của P.TGD

YÊU CẦU CÔNG VIỆC – REQUIREMENTS

 • Trình độ, kiến thức:
  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính-kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.
 • Kỹ năng:
  Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp (tương đương trình độ B);
  Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính cho công tác quản lý văn phòng
  (Microsoft, Project, Excel, Word …);
  Nắm bắt yêu cầu nhanh;
  Phân tích và giải quyết vấn đề;
  Giao tiếp.
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tế từ 02 năm
 • Các yêu cầu khác: Cẩn thận, tỉ mỉ

Chế độ đãi ngộ - Benefits:

 • Lương thỏa thuận cạnh tranh, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm.

Negotiable and competitive salary, annual performance-based bonus.

 • Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước.

Policies as per State regulations.

Contact with us now